لیست کامل اصطلاحات و گزینه های رایج در پیش بینی فوتبال

 لیست کامل اصطلاحات و گزینه های رایج در پیش بینی فوتبال

در شرط بندی بر روی پیش بینی مسابقات فوتبال با اصطلاحاتی روبرو می شویم که اکثرا مخفف عبارات انگلیسی هستند، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین این عبارت ها.

می بایست توجه داشته باشید که بطور معمول در پیشبینی نتایج فوتبال شرطبندی بر روی ۹۰ دقیقه بازی و وقت اضافه نیمه ها صورت می پذیرد، شرط بندی در نیمه های اضافی و ضربات پنالتی از طریق پیش بینی زنده انجام می شود.

اصطلاحات مهم و پرکاربرد در شرط بندی بر روی پیش بینی مسابقات فوتبال

نتیجه مسابقه (Match Result)

این بخش گزینه های مربوط به پیش بینی نتیجه نهایی مسابقه را در بر می گیرد و بطور معمول از سه وضعیت تشکیل می شود:

برد تیم میزبان۱
برد تیم میهمان۲
نتیجه مساویX

شانس دوبل (Double Chance)

در این نوع از شرطبندی شما دو حالت انتخابی برای برنده شدن در شرط خود خواهید داشت و در صورت اتفاق افتادن حالت سوم شرط شما باخت خواهد بود.

برد تیم میزبان و یا نتیجه مساوی در طول ۹۰ دقیقه۱X
برد تیم میهمان و یا نتیجه مساوی در طول ۹۰ دقیقه۲X
برد تیم میزبان و یا میهمان در طول ۹۰ دقیقه۱۲

بدست آمدن گل برای هر دو تیم (Both Teams To Score)

هر دو تیم حداقل یک گل خواهند زدGG/ BTTS Yes
هیچ یک از دو تیم گلی به ثمر نخواهند رساندNG/BTTS No

مجموع گل (Total Over / Under)

توجه داشته باشید که بسته به سایت شرط بندی و مسابقه، شرطبندی بر روی مجموع گل ها برای یک نیمه مجزا نیز امکانپذیر می باشد. در جدول زیر تنها به برخی از این حالات اشاره شده و این انتخاب ها می تواند بسیار گسترده تر باشد.

برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست بیشتر از ۰٫۵ یعنی حداقل ۱ باشدOver 0.5
برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست بیشتر از ۱٫۵ یعنی حداقل ۲ باشدOver 1.5
برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست بیشتر از ۲٫۵ یعنی حداقل ۳ باشدOver 2.5
برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست کمتر از ۰٫۵ باشد یعنی هیچ گلی زده نشودUnder 0.5
برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست کمتر از ۱٫۵ باشد یعنی تنها ۱ گل زده شودUnder 1.5
برای برنده شدن مجموع گل ها می بایست کمتر از ۲٫۵ باشد یعنی تنها ۲ گل زده شودUnder 2.5

مجموع سه حالته (Way Total 3)

در این حالت پیش بینی مجموع گل ها در سه حالت امکانپذیر می باشد: برد، باخت و یا برگشت وجه شرطبندی شده. به عنوان نمونه در صورتی که شما پیش بینی کنید در بازی تیم های A و B مجوعا بیش از گل به ثمر خواهد رسید با حالت های زیر مواجه خواهید بود:

حالت اولبا به ثمر رسیدن بهش از ۳ گل شما برنده خواهید شد.
حالت دومبا به ثمر رسیدن ۲ گل شما مبلغی که شرط بندی کرده اید را پس می گیرید.
حالت سومبا به ثمر رسیدن تنها ۱ گل و یا نتیجه بدون گل شما شرط را خواهید باخت.

مجموع آسیایی (Asian Total)

بازیکن در این مدل شرط بندی ریسک کمتری را متحمل می شود، زیرا این نوع شرط طوری تنظیم شده است که بازیکن در صورت باخت نصف پولی که شرط بندی کرده است را از دست بدهد و نیز در موقع برد نیز نصف مبلغ جایزه را بدست بیاورد.

جدول زیر نمونه ای از نحوه محاسبه کردن در جدول آسیایی است که در آن علامت + به معنی عدد یا گل بیشتر در بازی می باشد. همانطور که مشاهده می کنید در مثال زیر شرط هایی که با ۰٫۲۵ بالانس شده اند پس از بدست آمدن نتیجه نصف شرط را از دست می دهید و یا نصف برد را بدست می آورید.

نتیجه شرط بندیشرط بندی انجام شدهمجموع گل
بازیکن نصف مبلغ شرط بندی شده را از دست می دهدUnder 0.751
بازیکن نصف مبلغ جایزه را بدست می آوردOver 0.751

پیش بینی نتیجه دو نیمه

در این نوع شرط بندی نیازی به پیش بینی دقیق نتیجه رقابت نیست و می توانید بر روی نتیجه یک نیمه از بازی و یا نتیجه کلی پس از ۹۰ دقیقه شرطبندی کنید (در جدول زیر نیمه اول در سمت چپ و نیمه دوم سمت راست قرار دارد).

تیم میزبان نیمه اول برنده می شود و نیز نتیجه کلی رقابت مساوی می باشد.۱X
نیمه اول تیم میزبان برنده و در وقت کامل میهمان برنده شود.۲۱
در هر دو نیمه تیم میهمان برنده شود.۲۲
نیمه اول تیم میهمان برنده شود و در وقت کامل تیم میزبان برنده باشد۱۲
در هر دو نیمه تیم میزبان برنده باشد۱۱
در نیمه اول میهمان برنده باشد و در وقت کامل نتیجه مساوی شودX۲
در نیمه اول مساوی و در وقت کامل میهمان برنده شود۲X
در نیمه اول مساوی و در وقت کامل میزبان برنده شود۱X
در هر دو نیمه هر دو تیم نتیجه مساوی داشته باشندXX

نیمه اول (Half Time)

این اصطلاح به طور خلاصه HF نامیده می شود. در بسیاری از سایت های شرطبندی ورزشی شرط بندی در نیمه اول بازی امکانپذیر است و گزینه های آن تفاوت چندانی با شرط بندی در وقت کامل و عادی بازی ندارند. به عنوان نمونه:

تعداد مجموع گل در نیمه اول بیشتر از ۰٫۵ باشدHFOver 0.5
تیم میزبان در نیمه اول برنده به رختکن برودHF۱
هر دو تیم در نیمه اول مسابقه گل بزنند.HFBTTS

نیمه دوم (Second Half)

این اصطلاح به طور خلاصه ۲HF نامیده می شود. همانند شرط بندی در نیمه اول این گزینه نیز در بسیاری از سایت های شرط بندی فوتبال برای انتخاب موجود است. به عنوان مثال:

تعداد مجموع گل در نیمه دوم بیشتر از ۰٫۵ باشد۲HFOver 0.5
تیم میزبان در نیمه دوم برنده به رختکن برود۲HF۱
هر دو تیم در نیمه دوم مسابقه گل بزنند.۲HFBTTS

میهمان (Away) میزبان (Home)

در این نوع پیشبینی نتیجه نهایی مهم نیست بلکه گزینه ها به منظور تعیین برنده یا بازنده بودن تیم میزبان یا میهمان در نیمه های بازی هاست. به عنوان نمونه به دو مثال زیر دقت کنید، در این حالت اگر تیم میزبان در یکی از نیمه ها بازی را واگذار کند و شما گزینه (Home Win Either Half (No را انتخاب کرده باشد در حقیقت شما مبلغ شرط را از دست خواهید داد.

تیم میزبان یک نیمه را می برد (بله)(Home Win Either Half (Yes
تیم میزبان یک نیمه را می برد (خیر)(Home Win Either Half (No

نتیجه دقیق (Correct Score)

در این نوع ترکیب شرط بندی شما می بایست نتیجه دقیق مسابقه را حدس بزنید. به عنوان نمونه می توانید مثال موجود در جدول زیر را ملاحظه نمایید:

توضیحاتنتیجه دقیقتیم میزبانتیم میهمان
تیم میزبان با نتیجه یک بر صفر پیروز شده استCorrect Score10
تیم میهمان با نتیجه دو بر یک پیروز شده استCorrect Score21
تیم میهمان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شده استCorrect Score30

ترکیبی (Combo)

در این نوع شرط بندی شما می بایست به پیش بینی دو نوع احتمال بپردازید که در صورت صحیح بودن آنها برنده شرط خواهید بود..به عنوان نمونه:

تیم میزبان برنده و مجموع گل بیشتر از ۱٫۵ خواهد بودOver 1.51
نتیجه مساوی و مجموع گل بیشتر از ۲٫۵ خواهد بودOver 2.5X
تیم میهمان برنده و مجموع گل بیشتر از ۳٫۵ خواهد بودUnder 3.51

مجموع گل های زده شده به تفکیک تیم میزبان و میهمان

مجموع تیم میزبانTotal 1
مجموع تیم میزبانTotal 2

گل بعدی (Next Goal)

پیش بینی اینکه کدام تیم گل بعدی را به ثمر خواهید رساند. گاهی اشتباها این معنی برداشت می شود که گل بعد از یک یا بعد از دو را بزنند یا نزنند، همچنین در Next Goal شرطی برای مثلا پیش بینی دو گل بعدی وجود ندارد.

تیم A گل بعدی یعنی ۱ را به ثمر می رساندTeam A To Score Next Goal 1
تیم B گل بعدی یعنی ۱ را به ثمر می رساندTeam B To Score Next Goal 1
هیچ کدام از دو تیم گل بعدی یعنی ۲ را به ثمر نمی رسانندNeither Team To Score Next Goal 2

پیشبینی زمان گل اول

در این حالت، شخص می بایست زمان به ثمر رسید گل اول بازی تا دقیقه مشخصی را پیش بینی نماید.برای مثال:

گل اول بازی تا دقیقه ۳۶ به ثمر میرسد؟ بلهGoal 1 Will Be Scored Up To 36 Minute – Yes
گل اول بازی تا دقیقه ۳۶ به ثمر میرسد؟ خیرGoal 1 Will Be Scored Up To 36 Minute – No

پیش بینی برنده در طول یک بازه زمانی مشخص

تیم ایران در بازه زمانی ده دقیقه اول برنده است.First 10 Minutes W Iran
بازی در ده دقیقه اول مساوی است.First 10 Minutes X
تیم مراکش در ده دقیقه اول برنده است.First 10 Minutes W Morocco

امتیاز مساوی (Score Draw)

این نوع شرط بسیار شبیه X می باشد که پیشتر توضیح داده شد، با اینحال تفاوت آنها در این است که شما بر روی گل های مساوی شرط می بندید که این شرط بندی می تواند در نیمه اول و یا دوم صورت گیرد.

نتیجه + مجموع (Result + Total)
در این نوع از شرطبندی ترکیبی شخص می بایست برنده مسابقه و مجموع گل ها را پیشبینی کند، مثال:

برد برزیل و مجموع بیشتر از یک و نیم گلW Brazil And Total > 1.5
برد برزیل و نتیجه کمتر از یک و نیم گلW Brazil And Total < 1.5
برد اسپانیا و نتیجه کمتر از یک و نیم گلW Spain And Total < 1.5
مساوی و مجموع گل بیشتر از دو نیم گلDraw And Total > 2.5

پیش بینی ترکیبی نیمه اول و وقت کامل (HT/FT)

در این مدل از شرطبندی شما برنده و مساوی نتیجه دو نیمه (Full Time) را پیش بینی میکنید. توجه داشته باشید که این نوع شرط بندی به صورت دو نیمه مجزا نمی باشد بلکه نیمه اول و وقت کامل بازی مورد نظر است (با ۲HF تفاوت دارد). مثال:

برنده نیمه اول آرژانتین و در وقت کامل شیلیHT-FT W Argentina W Chile
نیمه اول مساوی و در وقت کامل شیلیHT-FT XW Chile
نیمه اول و وقت کامل مساویHT-FT XX

پیشبینی گل در طول یک فاصلخ زمانی مشخص (Goal Interval – Yes/No)

در این مدل پیش بینی شما باید تعیین کنید که در طول یک بازه زمانی مشخص شده گلی به ثمر می رسد و یا خیر، به عنوان نمونه:

تیم آلمان از دقیقه ۱۶ تا ۳۰ گل میزند؟ بلهTeam Germany To Score From 16 To 30 Minute – Yes
تیم آلمان از دقیقه ۱ تا ۱۵ گل میزند؟ خیرTeam Germany To Score From 1 To 15 Minute – No

میزان کمتر یا زیاد بودن گل در هر نیمه (Scores In Each Half)

در این شرط شما تنها بر روی مواردی مانند کم بودن، زیاد بودن و مساوی بودن گل ها را پیش بینی می کنید و تعداد آن یا اینکه کدام تیم گل بزند مطرح نیست. این نوع شرط بندی شامل حالت های مختلفی می شود که مهم ترین آنها در جدول زیر توضیح داده شده است:

گلهای نیمه اول بیشتر از نیمه دوم۱st Half > 2nd Half
گل مساوی در هر دو نیمه۱st Half = 2nd Half
گلهای نیمه اول کمتر از نیمه دوم۱st Half < 2nd Half
در هر دو نیمه گلی به ثمر میرسد؟ بلهGoals Scored In Both Halves – Yes
در هر دو نیمه گلی به ثمر میرسد؟  خیرGoals Scored In Both Halves – No

دروازه بسته (Cleansheet)

در شرط بندی کلین شیت شما بر روی پیشبینی اینکه تیم مورد نظرتان در طول بازی گل دریافت نکند و دروازه اش بسته بماند شرطبندی می کنید.

گل به خودی (Own Goal)

بطور مشخص بر روی پیش بینی زدن گل به خودی توسط بازیکن های تیم ها اشاره دارد.

شرط های دارای ۳ نتیجه (۳Way)

به تمامی شرط هایی که در آن سه نتیجه برای رقم خوردن ممکن است اطلاق می گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *