راهنمای کامل استفاده از سیستم لابوچر در شرط بندی

 راهنمای کامل استفاده از سیستم لابوچر در شرط بندی

سیستم لابوچر (Labouchère) یک مدل ریاضی بر مبنای تصاعد است که از روش های پرکاربرد در میان علاقمندان به شرط بندی می باشد.

درباره سیستم لابوچر

تصویری از هنری لابوج
تصویری از هنری لابوج

نام این سیستم برگرفته از مبدع آن هنری لابوچر (Henry Du Pré Labouchère) است.

وی که در قرن ۱۹ میلادی و در بین سالهای ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۲ زندگی می کرد یک بریتانیایی از خانواده ای ثروتمند در زمینه بانکداری بود که از طبقه اشراف محسوب می شدند.

هنری لابوچر کسب و کارهای متعددی داشت که از جمله آنها امتیاز تئاتر و سهامداری روزنامه The Daily News بود، او همچنین مجله ای با محتوای سیاسی را تحت عنوان Truth پایه گذاری کرد.

لابوچر در دنیای سیاست نیز فعالیت داشت و طی سال های ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۸ در پارلمان مشغول به فعالیت بود.

با اینحال در کنار تمام این فعالیت ها او به بازی های شرط بندی و از جمله بازی کازینویی رولت علاقه بسیاری داشت که در نهایت این علاقه زمینه ساز ابداع روش شرط بندی لابوچر گردید، روشی که امروزه در میان بازیکنان شناخته شده و بسیار محبوب است.

نحوه استفاده از سیستم لابوچر در شرط بندی

سیستم شرط بندی لابوچر

برای بکارگیری روش لابوچر در شرط بندی و در ادامه این مطلب نکات مهم و نمونه شرط بندی با استفاده از این سیستم را توضیح خواهیم داد و در نهایت مواردی که موجب بهبود نتیجه می شوند را بیان خواهیم کرد.

نکات مهم سیستم لابوچر

  • در آغاز و به منظور بدست آوردن نتیجه بهتر سعی کنید روش بازی خود را بر اساس حداقل میزان شرط بندی تنظیم کنید.
  • به منظور ساده سازی بیشتر می توانید از یک بانکرول مشخص و رند استفاده کنید تا قادر باشید به راحتی روند پیشرفت کار را کنترل نمایید.
  • در بعضی از بازی ها مدت زمان شرط بندی تا شروع راند بعدی بازی محدود است که بنابراین بهتر است استراتژی شرط بندی خود را از پیش محاسبه نموده و در طول بازی در دسترس داشته باشید.
  • گرچه شرط بندی با روش لابوچر یک روش برد ۱۰۰% نیست ولی بکارگریری صحیح این سیستم نتایج شرط بندی شما را به شکل قابل توجهی بهبود می بخشد.

نمونه شرط بندی بر اساس سیستم لابوچر

در سیستم شرط بندی لابوچر بازیکن پیش از آغاز بازی مبلغی که قصد بدست آوردن آن را دارد مشخص می نماید. در این مثال فرض می کنیم که میزان مبلغ بانکرول ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. حال این مبلغ را به یک زنجیره اعداد کوچکتر تقسیم می کنیم که البته این تقسیم بندی و تعداد رشته اعداد بصورت دلخواه می باشد، برای نمونه ما مبلغ شرط بندی را بصورت زیر تقسیم نموده ایم (چنانچه قابل مشاهده است در این تقسیم بندی از تمام بانکرول استفاده نشده است):

۱۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰

حال روش شرط بندی بر اساس این مبالغ مشخص شده بصورت زیر می باشد:

سیستم لابوچر
  • در هر دور از شرط بندی اولین مبلغ در سمت چپ و آخرین مبلغ از سمت راست رشته اعدادی که محاسبه کرده ایم را شرط بندی می کنیم. با توجه به مثال بالا مبلغ شرط بندی ۳۰,۰۰۰ تومان است.
  • در صورت پیروزی بر روی این دو رقم خط می کشیم و در راند بعدی بازی مبالغ سمت چپ و راست بعدی را ترکیب و شرطبندی می کنیم. این یعنی در نمونه بالا و در صورت پیروزی دو رقم ۱۰,۰۰۰ سمت راست و ۲۰,۰۰۰ چپ خط می خورند.
  • در صورت باخت رقم مبلغ شرط بندی که از دست داده ایم را در سمت راست رشته اعداد و به عنوان یک رقم جدید اضافه می کنیم تا بدینصورت در دور بعدی به عنوان آخرین رقم سمت راست با اولین رقم سمت چپ جمع بندی گردد. با توجه به نمونه رشته اعداد ذکر شده در بالا و در صورت باخت می بایست مبلغ ۳۰,۰۰۰ را به سمت راست رشته اعداد اضافه نمود.

حال برای بهتر درک بهتر این موضوع اجازه بدهید که این روش شرط بندی را در یک نمونه شرط بندی در بازی شیر یا خط و بصورت جدول زیر توضیح دهیم. همانطور که در تصویر می بینید بازیکن در این روش توانسته علیرغم تعداد باخت و برد مساول به سوددهی برسد و زنجیره اعداد را تکمیل نماید.

تعداد دور بازیمبلغ شرط بندینتیجه شرط بندیتغییرات مبلغ بانکرول
۱۳۰,۰۰۰باخت۹۷۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰باخت۹۳۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰باخت۸۸۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰باخت۸۲۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰باخت۷۵۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰برد۸۳۰,۰۰۰
۷۸۰,۰۰۰برد۹۱۰,۰۰۰
۸۷۰,۰۰۰برد۹۸۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰برد۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰,۰۰۰برد۱,۱۰۰,۰۰۰

همچنین با توجه به جدول بالا و مثال ذکر شده، تغییرات دنبال اعداد بصورت زیر خواهد بود:

تغییرات رشته اعداد
۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۱۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۱۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۱۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۱۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ – ۵۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۱۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰ – ۶۰,۰۰۰ – ۵۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ – ۵۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰

بهبود عملکرد سیستم لابوچر در شرط بندی

  • میزان مبلغ بانکرول خود را افزایش دهید و میزان شرط بندی پایه خود را کاهش دهید، بدینصورت تعداد دفعاتی که شانس ادامه بازی را در اختیار دارید بیشتر خواهد بود و احتمال باخت شما کاهش می یابد.
  • در صورتی که تعداد اعداد در پی باخت های مکرر افزایش یافت می توانید رشته اعداد را به دنباله های کوچکتر تقسیم کنید و هر کدام را به شکل جداگانه به پایان برسانید.
  • سیستم لابوچر در مقایسه با مارتینگل و در مواقع باخت رقم شرط ها را دوبرابر نمی کند که این یک مزیت بزرگ برای بازی در طولانی مدت می باشد.

جمع بندی پایانی

سیستم بازی لابوچر

سیستم لابوچر روش بسیار خوبی را در بهبود نتایج بازی و مدیریت بانکرول تا دست یافتن بازیکن به سود مورد نظر ارائه می کند.

گرچه این روش نیز مانند سایر سیستم ها دارای محدودیت هایی است با اینحال بکارگیری آن می تواند به طرز چشمگیری نتایج بازی را به نفع بازیکن تغییر دهد و سبک بازی شخص را ارتقا بخشد.

در مجموع سیستم لابوچر را می توان در نظم بخشیدن و سازماندهی روند بازی در شرط بندی بسیار موثر دانست که استفاده صحیح از آن می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *