امتیاز کارت ها و ترکیب های برنده در بازی پوکر

 امتیاز کارت ها و ترکیب های برنده در بازی پوکر

در بازی پوکر تسلط به ارزش کارت ها و نیز انواع ترکیب ها و دست های برند از جمله پایه ای ترین مواردی است که پوکرباز می بایست فرا بگیرد.

خال های ورق و ارزش کارت ها در بازی پوکر

کارت های بازی پوکر

در ادامه انواع خال کارت ها و ورق های آن به ترتیب کم ارزش ترین ورق در سمت چپ را مشاهده می کنید:

ورق های خال گشنیز یا خاج (Clubs)

♣️۲ ♣️۳ ♣️۴ ♣️۵ ♣️۶ ♣️۷ ♣️۸ ♣️۹ ♣️۱۰ ♣️J ♣️Q ♣️K ♣️A

ورق های خال پیک (Spades)

♠️۲ ♠️۳ ♠️۴ ♠️۵ ♠️۶ ♠️۷ ♠️۸ ♠️۹ ♠️۱۰ ♠️J ♠️Q ♠️K ♠️A

ورق های خال خشت (Diamonds)

♦️۲ ♦️۳ ♦️۴ ♦️۵ ♦️۶ ♦️۷ ♦️۸ ♦️۹ ♦️۱۰ ♦️J ♦️Q ♦️K ♦️A

ورق های خال لعل یا دل (Hearts)

♥️۲ ♥️۳ ♥️۴ ♥️۵ ♥️۶ ♥️۷ ♥️۸ ♥️۹ ♥️۱۰ ♥️J ♥️Q ♥️K ♥️A

ترکیب دست های برنده در بازی پوکر

ترکیب کارت ها در پوکر

در لیست زیر انواع ترکیب های برنده به همراه یک نمونه برای هر ترکیب را مشاهده می کنید:

  • بِش، های کارت یا کارت بالا (High Hand) نمونه ترکیب A ♦️۱۰ ♠️۲ ♣️K ♣️۴♦️
  • جفت یا پِر (Pair) نمونه ترکیب ۱۰♦️ ۱۰♣️ ۲♦️ ۷♥️ J♥️
  • دو جفت یا دو پِر (Two Pair) نمونه ترکیب ۷♣️ ۷♥️ Q ♣️Q ♦️K♠️
  • سه تایی یا ست (Three of a Kind) نمونه ترکیب ۷♣️ ۲♥️ ۲♠️ K ♦️۲♠️
  • ردیف یا استریت (Straight) نمونه ترکیب ۵♦️ ۴♥️ ۳♠️ ۲♦️ J♦️
  • فلاش یا رنگ (Flush) نمونه ترکیب K ♣️J ♣️۸ ♣️۴ ♣️۳♣️
  • فول هاوس (Full House) نمونه ترکیب ۸♣️ ۸♦️ ۸♠️ K ♣️K♠️
  • کاره یا چهارتایی (Fourth of a Kind یا Quad) نمونه ترکیب K ♣️K ♦️K ♠️K ♠️۹♥️
  • استریت فلاش یا ردیف و رنگ (Straight Flush) نمونه ترکیب Q ♥️۱۰ ♥️J ♥️۹ ♥️۸♥️
  • رویال فلش (Royal flush) نمونه ترکیب A ♠️K ♠️Q ♠️J ♠️۱۰♠️

نوشته مرتبط: آموزش سریع بازی پوکر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *